Brede SchoolJuffen en meesters

Maak kennis met al onze juffen en meesters, en met het andere schoolpersoneel!


Schoolbestuur

De inrichtende macht van onze basisschool noemen we het « schoolbestuur ». U kan ze vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf.


Ouderraad

Ons doel is de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.

De groep bevat ongeveer 40 ouders die over de verschillende werkgroepen verdeeld zijn.

Elk jaar organiseren we ook evenementen om de contacten tussen de ouders te vergemakkelijken en de projecten van de school te ondersteunen.


Leden van de kerngroep :

Antoine Baudot - penningmeester

Benoit d'Ydewalle - voorzitter

Bastien Herickx

Alexandra Michou - voorzitster

Barbara Merckx - secretaris

Anneke Verbeeke - secretaris


De verschillende werkgroepen :

- Feest (en samenwerking met Champagnat) 

- Naschoolse activiteiten

- Pedagogische projecten en hun communicatie

- Mobiliteit

U kunt ons bereiken via e-mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


Klassenraad

Leerkrachten die in dezelfde school les geven, bespreken regelmatig de vorderingen, het gedrag en de situatie van elke leerling. Dat gebeurt in de klassenraad.


Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van een zelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken (logistiek, studieaanbod, …). Dat kunnen scholen zijn met eenzelfde of verschillende inrichtende machten en ze behoren tot eenzelfde of verschillend onderwijsnet.


CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren. In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.


LOC

In het vrij gesubsidieerd onderwijs komen vertegenwoordigers van de inrichtende macht en het personeel samen in lokale onderhandelingscomités (LOC's).


LOP

In Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel 70 lokale overlegplatforms (LOP’s) actief. Een LOP werkt in één gemeente of in een regio (= meerdere gemeenten samen). Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en LOP’s voor het secundair onderwijs.


IBO

IBO staat voor Initiatief voor Buitenschoolse Opvang. Uw kind wordt er opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in een lokaal op school dat specifiek hiervoor is ingericht, voor en na de schooluren, tijdens pedagogische studiedagen en tijdens verlofdagen of vakanties. Het IBO is erkend door Kind en Gezin.


Ons doel is de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.
De groep bevat ongeveer 40 ouders die over de verschillende werkgroepen verdeeld zijn.
Elk jaar organiseren we ook evenementen om de contacten tussen de ouders te vergemakkelijken en de projecten van de school te ondersteunen.

Leden van de kerngroep :

Antoine Baudot - penningmeester
Benoit d'Ydewalle - voorzitter
Bastien Herickx
Alexandra Michou - voorzitster
Barbara Merckx - secretaris
Anneke Verbeeke - secretaris

De verschillende werkgroepen :

- Feest (en samenwerking met Champagnat) 
- Naschoolse activiteiten
- Pedagogische projecten en hun communicatie
- Mobiliteit

U kunt ons bereiken via e-mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer  
Juf : 'Aurélien, hoeveel u's zitten er in het woord minuten?' Aurélien : '60'