Algemeen handig om weten

Hieronder vindt u praktische informatie met betrekking tot de school. Het volledige schoolreglement kan je vinden onder klik & print / ouders / schoolreglement.

Kalender

Vakanties, uitstapjes, bosklassen, rapport. Dankzij onze schoolkalender sla je niks meer over! Eten op school

Tijdens de middag op school brengen de kinderen een eigen lunchpakket mee, of kunnen de kinderen van de school verse soep verkrijgen. Dit kan u beslissen aan het begin van elk schooljaar of bij de inschrijving van uw kind. Openingsuren & opvang

De school is elke weekdag open van van 7u30 tot 18u. Kledij

Wie doet wat aan op school?Afspraken met ouders & oudercontact

Wij nodigen alle ouders 2 keer per jaar uit voor een klassikaal of individueel oudercontact. Tijdens het oudercontact vertelt de juf of meester hoe uw kind het stelt in de klas.
 


Onkosten

Gratis onderwijs, wat wil dat zeggen? En welke rekeningen kunt u verwachten? Afwezigheden

Vanaf 5 jaar is uw kind (ook al zit het dan nog in de kleuterklas) leerplichtig en moet het regelmatig aanwezig zijn op de school waar het is ingeschreven. Agenda, rapport & huiswerk

Ontdek hoe u kan opvolgen waar uw kind mee bezig is op school, welke resultaten het haalt en hoe u uw kind het beste kan ondersteunen. Sport

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken deel uit van het lessenpakket. Elke leerling neemt hieraan deel. Wanneer dat niet kan, verwachten wij een medisch attest. Ziekte en ongevallen

Wat als uw kind ziek is, of als er een ongeluk gebeurt op school? Straffen

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan de school een ordemaatregel nemen. Die maatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen zodat een goede samenwerking met het schoolteam en zijn medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. Verloren voorwerpen

De school is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen of de beschadiging van persoonlijke bezittingen. Zorg er steeds voor dat alle kledingstukken en andere persoonlijke voorwerpen steeds gemerkt zijn met de naam van uw kind

Eucharestievieringen

Vier keer per jaar wonen de leerlingen van de lagere school een eucharistieviering of woorddienst bij in de parochiekerk. Leerlingen van een andere godsdienstige overtuiging gaan mee naar de kerk, maar moeten niet actief deelnemen aan de rituelen van de viering.    

Inschrijven op school

Een inschrijving geldt voor de hele schoolloopbaan van uw kind in onze school. Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer   Inschrijven
Otto peutert in zijn neus en haalt er een groot beest uit. "Otto, heb je een olifant gevangen?" Otto: "Maar neen, het is alleen maar zijn slurf!"