LOP

Read More

In het LOP zitten niet alleen alle directies en inrichtende machten van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding, maar ook vertegenwoordigers van het schoolpersoneel, ouders en leerlingen, lokale sociaal-culturele en economische organisaties, organisaties van allochtonen en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers,….

Een LOP leeft de doelstellingen van het decreet betreffende de Gelijke Onderwijskansen I (GOK-decreet) na. Daarom streeft het via verschillende acties naar sociale cohesie, meer verdraagzaamheid, openheid en respect, naar een onderwijs zonder discriminatie en naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Het LOP heeft naast een onderzoeks- en adviesopdracht ook een bemiddelende en ondersteunende opdracht in de realisatie van het inschrijvingsrecht. In elk LOP is er een bemiddelingscel die u kan helpen als een school uw kind weigert in te schrijven.

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Koning Albert II laan 15 lokaal 4a09, 1210 Brussel. Tel : 02/ 553 04 03.

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds hier terecht.

Juf : 'Aurélien, hoeveel u's zitten er in het woord minuten?' Aurélien : '60'

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.