LOC

Read More

Het personeel laat zich vertegenwoordigen door vakbondsafgevaardigden. Dit inspraakorgaan speelt in onze school een belangrijke rol. Het kan namelijk oordelen welke taken kleuterleiders en onderwijzers buiten de 26 klokuren moeten presteren. De overlegcomités spreken ook mee in de goedkeuring van het nascholingsplan, dat elke school jaarlijks moet opstellen.

De leerkrachten hebben twee vertegenwoordigers in het LOC: juf Els en juf Daniëlle.

De vertegenwoordigster van het schoolbestuur is Ann Vandenberghen.

Als je 14 bent ben je wel al lang mama hé !
Anna