Schoolbestuur

De inrichtende macht van onze basisschool noemen we het « schoolbestuur ». U kan ze vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf.

Lees meer...

Oudercomité

Onvermoeibaar sjouwen en bouwen de ouders van Heilige Familie mee aan de projecten van de school. Ook opa en oma helpen mee. Zo weven ze een solide netwerk voor school, gezin en buurt.

Lees meer...

Klassenraad

Leerkrachten die in dezelfde school les geven, bespreken regelmatig de vorderingen, het gedrag en de situatie van elke leerling. Dat gebeurt in de klassenraad.

Lees meer...

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van een zelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken (logistiek, studieaanbod, …). Dat kunnen scholen zijn met eenzelfde of verschillende inrichtende machten en ze behoren tot eenzelfde of verschillend onderwijsnet.

Lees meer...

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren. In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Lees meer...

LOC

In het vrij gesubsidieerd onderwijs komen vertegenwoordigers van de inrichtende macht en het personeel samen in lokale onderhandelingscomités (LOC's).

Lees meer...

LOP

In Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel 70 lokale overlegplatforms (LOP’s) actief. Een LOP werkt in één gemeente of in een regio (= meerdere gemeenten samen). Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en LOP’s voor het secundair onderwijs.

Lees meer...

IBO

IBO staat voor Initiatief voor Buitenschoolse Opvang. Uw kind wordt er opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in een lokaal op school dat specifiek hiervoor is ingericht, voor en na de schooluren, tijdens pedagogische studiedagen en tijdens verlofdagen of vakanties. Het IBO is erkend door Kind en Gezin.

Lees meer...

Otto peutert in zijn neus en haalt er een groot beest uit. "Otto, heb je een olifant gevangen?" Otto: "Maar neen, het is alleen maar zijn slurf!"

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.