Afwezigheden

Read More

Dit geldt ook voor een kind dat pas vijf is, maar al in het lager onderwijs zit. Bij onwettige afwezigheid kan een kind zijn statuut van « regelmatige leerling » verliezen, waardoor het – wanneer het in de zesde klas zit - niet langer recht heeft op een getuigschrift basisschool.

Ook voor kleuters is het belangrijk – maar niet verplicht – regelmatig naar school te komen. Kleuters die activiteiten missen, lopen meer kans achter te raken op de klasgenootjes, en zijn soms ook minder goed geïntegreerd in de klas.

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document. Verwittig de school op voorhand van de afwezigheid.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

 • Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende dagen volstaat een briefje van de ouders. Zo’n briefje kan slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist.
 • Een ziekteduur van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen moet met een medisch attest gestaafd worden. Een bezoek aan de dokter vindt het best buiten de schooluren plaats. De school zal contact opnemen met het CLB indien ze twijfels heeft over een medisch attest.
 • Het bijwonen van een begrafenis of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van je kind (tot en met de 2de graad).
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 • Religieuze feestdagen (van een door de grondwet erkende levensbeschouwing van een leerling)
 • Afwezigheden van rechtswege :
  • Het bijwonen van een familieraad
  • Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
  • Onderworpen worden aan maatregelen in het kader van bijzonde jeugdbijstand

Voor welke afwezigheden is de toestemming van de directeur nodig?

 • Het overlijden van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant (tot en met de 2de graad)
 • Actieve deelname aan een culturele of sportieve manifestie, wanneer uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Uw kind kan hiervoor maximaal tien halve dagen per schooljaar afwezig zijn.
 • Afwezigheid voor persoonlijke redenen (uitzonderlijke omstandigheid). Maximaal 4 halve dagen per schooljaar.
 • Voor kinderen die deeluitmaken van een « trekkende bevolking » zullen samen met de ouders en de school duidelijke afspraken op papier gezet worden over hoe het kind tijdens zijn afwezigheid zijn taken zal maken (met hulp van de school) en over hoe de ouders met de school contact zullen houden.

Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden (zie hierboven), zijn problematische afwezigheden. De school zal onmiddellijk contact opnemen met de ouders bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de ouders en het betrokken kind. Na 10 halve schooldagen problematische afwezigheid wordt de controledienst van het ministerie van Onderwijs ingeschakeld.

Juf : 'Aurélien, hoeveel u's zitten er in het woord minuten?' Aurélien : '60'

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.