Ziekte en ongevallen

Read More

  • Zieke kinderen blijven het best thuis, zodat ze kunnen uitzieken en andere kinderen niet besmetten.
  • Wanneer een kind ziek wordt op school of er een ongeval gebeurt waarvoor medische hulpverlening nodig is, verwittigen wij steeds de ouders.
  • Voor een ziekte korter dan drie dagen mogen de ouders (maximaal 4x per jaar) een briefje schrijven, vanaf 3 dagen is een medisch attest vereist (voor kinderen vanaf 6 jaar).
  • Wanneer een kind uitzonderlijk geneesmiddelen moet innemen op school, geeft u deze medicijnen aan de leerkracht, en moet u schriftelijk toestemming geven dat de leerkracht deze mag toedienen (download hier het formulier). De leerkracht kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik van medicijnen.
  • In het belang van uw kind is het nodig dat u volgende besmettelijke ziekten meldt aan de CLB-arts of aan de schooldirectie : buiktyfus, hepatitis A en B, meningitis, polio, difterie, roodvonk, tuberculose, shigellose, salmonellose kinkhoest, dikoor, mazelen, rode hond, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfectie van de huid of van de behaarde hoofdhuid, parelwratten, hoofdluizen en HIV-infectie (aidsvirus). De te nemen preventieve maatregelen zullen door het CLB meegedeeld worden.
  • Wij stellen alles in het werk om ongevallen te voorkomen. Help ons hierbij door geen voorwerpen mee te geven die uw kind of andere kinderen kunnen kwetsen. Om die reden vragen wij ook lange oorbellen en onnodige juwelen thuis te laten.
  • Elk trimester houden wij een brandevacuatieoefening.
  • Alle kinderen op de school zijn verzekerd tegen ongevallen op weg naar school, in de school en op weg naar huis. Voor de verplaatsing tussen school en thuis geldt dit alleen als de kortste en/of veiligste weg genomen wordt.
  • Bij een ongeval onderweg naar school of naar huis, neemt u contact op met de directie, zodat wij u de nodige formulieren kunnen geven. U betaalt steeds eerst de medische kosten. De mutualiteit zal vervolgens voor het grootste deel tussenkomen, en het verschil wordt achteraf terugbetaald door de verzekering.
  • De verzekering komt niet tussen voor schade aan kleding en andere voorwerpen. Ook verlies wordt niet gedekt. Een bril dient u zelf te verzekeren bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.
"Toch wel veel mooier die lettertjes, hé mama ! Als ik een kindje was dat de school niet kende, zou ik denken: "Hmm, die school is goed in kleur, misschien kom ik hier wel eens een kijkje nemen!"
Yentl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.