Straffen

Read More

Mogelijke ordemaatregelen zijn :

  • een verwittiging;
  • een nota in de schoolagenda;
  • een strafwerk;
  • een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie;

Wanneer het gedrag van de leerling echt een probleem betekent en de lessen of het opvoedingsproject van de school in het gedrang komen, kan de school een tuchtmaatregel nemen.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :

  • een schorsing : dit houdt in dat de leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn;
  • een uitsluiting : dit houdt in dat de leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde situatie als een geschorste leerling.

Bij problemen tussen kinderen onderling vragen wij de ouders zich te wenden tot de klastitularis of de directie. Ouders mogen in geen geval kinderen aanspreken of bedreigen om de problemen in hun voordeel op te lossen.

"Heb jij al een groot bed?" "Nee, mijn klein bed is nog niet groot geworden."
Rosalinde

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.