Openingsuren & opvang

Read More

Dit zijn de lesuren, van maandag tot vrijdag:

- kleuterschool:

     van 8u45  tot 11u50 (tot 12u05 op woensdag)

     van 13u15 tot 15u30 (niet op woensdag)

- lagere school:

     van 8u45 tot 12u20 (tot 12u05 op woensdag)

     van 13u40 tot 15u30 (niet op woensdag)

 • Zorg dat uw kind op tijd is, zodat het de lessen niet stoort. Leerlingen die meer dan 10 minuten te laat zijn, gaan eerst bij de directeur langs voor ze naar hun klas kunnen. Ook kleuters komen best op tijd, zodat ze deel kunnen nemen aan het waardevolle « onthaalmomentje » in hun klas.
 • Na schooltijd kan u uw kind steeds ophalen op de speelplaats. Om veiligheidsredenen vragen wij u om aan de schoolpoort te blijven staan, en niet de speelplaats op te lopen.
 • Als uw kind gewettigd afwezig is (door ziekte of andere redenen), vragen wij u ons dit schriftelijk, telefonisch of per mail te laten weten (indien mogelijk graag op voorhand).
 • In het begin van elk schooljaar krijgt uw kind een lijst met de geplande vakantie- en pedagogische studiedagen [shortcut vakantie] mee naar huis. U kan hiervan steeds een kopie vragen aan de directie, of de kalender raadplegen.

Voor- en naschoolse opvang (IBO):

- ochtendopvang IBO : van 7u30 tot 8u45.

- avondopvang IBO en school : van 15u45 tot 18u30 (op woensdag vanaf 12u30)

Kinderen die na schooltijd (dit geldt ook voor het middaguur) in het toezicht blijven, dienen hiervoor ingeschreven zijn

 • Voor de kosten verbonden aan ochtend-, middag- en/of avondopvang, kan u hier [LINK richtprijzen] terecht.
 • Wij vragen u uw kind tijdig op te halen (voor 18u30). Na sluitingstijd vragen wij € 6,25 per gestart kwartier. Als dit geregeld gebeurd, kunnen wij avondopvang weigeren.
 • De leerkrachten brengen de opvangjuffen steeds op de hoogte over eventuele ongelukjes die in de loop van de dag met uw kind kunnen gebeurd zijn.
 • Kinderen mogen enkel worden afgehaald door personen die bij de inschrijving opgegeven werden. Indien het uitzonderlijk om iemand anders gaat, dan brengt u de directie hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte. Als uw kind op de lagere school zit en alleen naar huis mag gaan, dan brengt u de directie hiervan schriftelijk op de hoogte.

De school kent 5 vakantieperiodes.

 • Herfstvakantie (1 week)
 • Kerstvakantie (2 weken)
 • Carnaval- of Krokusverlof (1 week)
 • Paasvakantie (2 weken)
 • Grote Vakantie (juli-augustus)

Daarnaast zijn er ook elk jaar een aantal wettelijke verlofdagen geregeld (Pinksteren, 1 november,….) en kan de school 4 pedagogische studiedagen vastleggen. Deze data worden meegedeeld aan het begin van elk schooljaar.

Het schooljaar begint steeds op 1 september om 9u. , tenzij 1 september in een weekend valt.

Klik hier voor alle exacte data.

"Heb jij al een groot bed?" "Nee, mijn klein bed is nog niet groot geworden."
Rosalinde

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.