Onkosten

Read More

Gratis onderwijs

 • De school stelt leerboeken, schrijfgerief, schriften en passers kosteloos ter beschikking van alle kinderen.
 • Maaltijden, drankjes en toezicht staan steeds in verhouding tot de geleverde diensten. Klik hier voor de richtprijzen[link]
 • Voor alle activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen, bestaat een dubbele maximumfactuur :
  • Een scherpe maximumfactuur, die leeftijdsgebonden is voor het kleuteronderwijs: € 45. Voor het lager onderwijs geldt één bedrag per leerjaar: € 90. Dit geld wordt gebruikt voor toneelbezoek, sportactiviteiten, daguitstappen, materiaal dat de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, zoals een verplicht abonnement op een tijdschrift.
  • Een minder scherpe maximumfactuur van € 0 voor een kleuter en € 450 voor een leerling van de lagere school, voor de volledige duur van het lager onderwijs. Deze factuur omvat meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen tijdens de schooluren (bijvoorbeeld zeeklas, plattelandsklas,…)

Afrekening

U krijgt elke maand één rekening van de school. 

Wij betalen onze rekeningen steeds op tijd aan onze leveranciers, en vragen van u eenzelfde engagement.

 • De schoolfactuur wordt per overschrijving betaald, binnen de 10 dagen na ontvangst.
 • Een eerste herinnering kost € 0,75.
 • Een eerste aanmaning kost € 6,25. Uw kind kan dan niet langer rekenen op warme maaltijden en toezicht buiten de wettelijk vastgelegde momenten.
 • Een tweede aanmaning kost  € 15 en is een laatste kans. Daarna geven wij het dossier in handen van een incassobureau.

Hebt u moeilijkheden om de rekeningen te betalen? Breng tijdig de directie op de hoogte zodat wij geen onnodige maatregelen moeten nemen, maar samen met u een oplossing kunnen uitwerken.

Klik hier om de lijst met richtprijzen te bekijken.

* Dit zijn de geïndexeerde bedragen voor het schooljaar 2021-2022.

Juf : 'Aurélien, hoeveel u's zitten er in het woord minuten?' Aurélien : '60'

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.