Algemeen handig om weten

Hieronder vindt u praktische informatie met betrekking tot de school.

Het volledige schoolreglement kan je vinden onder klik & print / ouders / schoolreglement.

Kalender

Vakanties, uitstapjes, bosklassen, rapport. Dankzij onze schoolkalender sla je niks meer over!

Lees meer...

Eten op school

Tijdens de middag op school brengen de kinderen een eigen lunchpakket mee, of kunnen ze een warme maaltijd krijgen. Dit kan u beslissen aan het begin van elk schooljaar of bij de inschrijving van uw kind.

Lees meer...

Afwezigheden

Vanaf 6 jaar is uw kind (ook al zit het dan nog in de kleuterklas) leerplichtig en moet het regelmatig aanwezig zijn op de school waar het is ingeschreven.

Lees meer...

Sport

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken deel uit van het lessenpakket. Elke leerling neemt hieraan deel. Wanneer dat niet kan, verwachten wij een medisch attest.

Lees meer...

Straffen

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan de school een ordemaatregel nemen. Die maatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen zodat een goede samenwerking met het schoolteam en zijn medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt.

Lees meer...

Verloren voorwerpen

De school is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen of de beschadiging van persoonlijke bezittingen. Zorg er steeds voor dat alle kledingstukken en andere persoonlijke voorwerpen steeds gemerkt zijn met de naam van uw kind.

Eucharistievieringen

Vier keer per jaar wonen de leerlingen van de lagere school een eucharistieviering of woorddienst bij in de parochiekerk. Leerlingen van een andere godsdienstige overtuiging gaan mee naar de kerk, maar moeten niet actief deelnemen aan de rituelen van de viering.

Als je 14 bent ben je wel al lang mama hé !
Anna