Jaarthema 2016 - 2017

geef kleur

Elk kind heeft zijn eigen talenten. Er is niemand die nergens goed in is. We gaan uit van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Ook dit zijn talenten en/of intelligenties.

Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden. Dankzij de theorie van Meervoudige Intelligentie krijgt ook de leerkracht meer zicht op de verschillen tussen kinderen en hun individuele leerbehoeften.

Meervoudige Intelligentie betekent voor onze school het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en uniciteit waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren. Kortom, het benutten van al je intelligenties. Tot nu toe zijn er door onderzoekers acht intelligenties vastgesteld: zelfslim, woordslim, muziekslim, rekenslim, beweegslim, mensslim, beeldslim, natuurslim.

Juf : 'Aurélien, hoeveel u's zitten er in het woord minuten?' Aurélien : '60'